Download our latest product catalog.

TecSolum catalogue download

PRODUCTS:

 

fundusze belka

Industrial Brush Manufacturers sp. z o.o. na podstawie umowy nr RPDS.01.05.01-02-0029/15-00 z dnia 25.11.2016r. uzyskał dofinansowanie na realizację projektu o nazwie „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji szczotek talerzowych w oparciu o innowacyjną konstrukcję wypraski i automatu montażowego GB20” w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne; Typ projektu 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii w firmie Industrial Brush Manufacturers prowadzącej do poszerzenia oferty o innowacyjne produkty lepiej przystosowane do potrzeb klientów, co za tym idzie do zwiększenia przychodów i redukcji kosztów oraz jednoczesnego zwiększenia konkurencyjności wnioskodawcy na rynku szczotek talerzowych. Realizacja projektu zapewni firmie realne perspektywy do dalszego rozwoju w kierunku technologii innowacyjnych. Wdrażany produkt będzie również miał znaczący pozytywny wpływ na ochronę środowiska, ze względu na fakt iż w jego wyniku znacznie zostaną ograniczone odpady oraz zmniejszona zostanie emisja CO2 do środowiska.

Projekt skutkować będzie poza wdrożeniem innowacyjnego procesu i produktu znacznym skróceniem procesów produkcji szczotek talerzowych. Pozwoli to na ograniczenie kosztów Wnioskodawcy i pozwoli na utrzymanie udziału w tym segmencie rynku, który charakteryzuje się wysoką konkurencją.

Poza nową technologią wdrożony zostanie nowy produkt oparty na unikatowej wyprasce z już odlanymi otworami, w zamian za otwory wiercone. Spowoduje to wzrost trwałości i czasu używania szczotki.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 692 470,00 zł, w tym koszty kwalifikowane to 2 189 000,00 zł. Wkład Unii Europejskiej to 766 150,00 zł.